China Trip - lickcreekphotography

Mr. Yuan, Me, Stephanie Yuan, Dong zhaohui.